Responsabil financiar

Căutăm o persoană cu studii superioare de contabilitate, cu minim 3 ani experiență și să fie expert CECCAR. Experienţa în implementarea managementului financiar în proiecte cu finanţare UE constituie un avantaj.

Responsabilităţi:

 • Conduce, coordonează şi verifică activitatea financiar-contabilă a societăţii;
 • Asigură condiţiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale;
 • Asigură plata la termen a sumelor ce sunt obligaţia firmei faţă de bugetul de stat, sau alte obligaţii faţă de terţi;
 • Asigură efectuarea corectă şi la timp a calculului privind drepturile salariale ale personalului firmei;
 • Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii;
 • Asigură relaţia cu băncile şi alte instituţii financiare;
 • Întocmeşte bilanţul lunar, situaţia lunară de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil anual şi alte situaţii financiar-contabile stabilite de legislaţia aplicabilă;
 • Răspunde de corectitudinea şi legalitatea înregistrărilor în contabilitate, depunerea declaraţiilor şi rapoartelor în termenul prevăzut de autorităţile competente;
 • Participă la operaţiunile de inventariere a patrimoniului;
 • Reprezintă societatea în relaţiile cu organele de control şi alte instituţii financiare;
 • Asigură păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile;
 • Urmăreşte respectarea legislaţiei fiscale;
 • Urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale;
 • Asigură înregistrarea sistematică şi cronologică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi la rezultatele economice ale firmei, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici: clienţi, furnizori, bănci, organele financiar-fiscale;
 • Prezintă directorului general rapoarte conţinând rezultatele financiare ale firmei.

Beneficii: Pachet salarial atractiv, telefon, pachet servicii medicale.

Vrei să faci parte din echipa noastră? Aplică pe adresa office@mediaone.ro.

CONTACT