PROIECTE

CAMPANIA „ACŢIONEAZĂ LEGAL!”

Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţilor

GREENET – GREEN JOBS FOR GREEN MINDS

GREENET – GREEN JOBS FOR GREEN MINDS

STOP PIRATERIA!

Campanie de conştientizare împotriva fenomenului de piraterie a drepturilor de autor

CAMPANIA EVERY DROP MATTERS

Campanie de informare şi educare despre protecţia apei potabile în comunele Dorna Candrenilor şi Cosna, cu scopul obţinerii de fonduri europene pentru dezvoltarea rurală

OLIMPIADA COPIILOR

Campanie de conștientizare „Anul European 2010 de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale”

ECOEMERGE

„Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România “ (ECOEMERGE)

CAMPANIA Ş.A.N.S.A.

Campania naţională de conştientizare privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen – Ş.A.N.S.A”

EȘELNIȚA, PERLA DUNĂRII

Campanie de promovare turistică “Eșelnița, Perla Dunării”

CAMPANIA „MUREȘUL RECICLEAZĂ! ”

Campanie de conștientizare bilingvă despre reciclare și refolosire.

„004 MEDIU. MISIUNE IN SPAȚIUL VERDE“

Campanie de conștientizare despre reciclare și refolosire „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde“

CONTACT