PROIECTE

CAMPANIA „FĂ PRIMUL PAS. SUNĂ LA 0800.500.333”

Campania naţională de conștientizare și informare publică privind violenţa în familie

SPUNE – SPO

Campania de conştientizare a proiectului „ SPUNE – SPO, Servicii Publice Unitare, Necesare și Eficiente”

GREENET – GREEN JOBS FOR GREEN MINDS

GREENET – GREEN JOBS FOR GREEN MINDS

CAMPANIA „PĂDUREA ÎNSEAMNĂ MAI MULT DECÂT LEMN”

Campania de conștientizare pentru pentru gestionarea durabilă a pădurilor

ECOEMERGE

„Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente din România “ (ECOEMERGE)

CAMPANIA Ş.A.N.S.A.

Campania naţională de conştientizare privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen – Ş.A.N.S.A”

CAMPANIA „MUREȘUL RECICLEAZĂ! ”

Campanie de conștientizare bilingvă despre reciclare și refolosire.

CONTACT