CAMPANIA Ş.A.N.S.A.

DESCRIERE:

Campania naţională de conştientizare privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen – Ş.A.N.S.A:

  • instrumentele de comunicare media: spoturi TV şi radio, outdoor, ampanile online, apariţii în presa scrisă, realizare materiale informative.
  • organizarea în cele 8 regiuni de dezvoltare – „Săptămâna Egalităţii de Şanse”
  • organizarea de evenimente la nivel central: conferinţa de lansare a proiectului şi Forumul Naţional al specialiştilor în egalitate de şansă şi gen pe piaţa muncii.

CONTACT