OLIMPIADA COPIILOR

DESCRIERE:

Campanie de conștientizare „Anul European 2010 de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale”

CLIENT:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  • organizarea unui concurs naţional destinat copiilor talentaţi, dar din medii defavorizate – Olimpiada Copiilor „Pentru Viitor”;
  • Jurnalistul-Actor Social, concurs dedicat jurnaliştilor;
  • producţie de materiale de promovare şi de informare, producţie broşuri, pliante etc.
  • campanie radio și TV

Spot Radio:

CONTACT